lg.com.vn
Ổ âm bàn phòng họp chất liệu kim loại cao cấp LG tech
Ổ âm bàn là trái tim kết nối tín hiệu cho toàn bộ cuộc họp. Chính vì vậy nó chính là phần không thể thiếu cho mỗi văn phòng.