lg.com.vn
Hộp ổ cắm lắp âm bàn kim loại cao cấp LG tech chính hãng
Hộp ổ cắm lắp âm bàn được thiết kế để tập hợp các đầu tín hiệu chờ sử dụng phổ biến trong các cuộc họp. Chính vì vậy nó được đặt ở trung tâm bàn họp.