lg.com.vn
Chính sách chung dành cho đại lý
CHÍNH SÁCH CHUNG DÀNH CHO ĐẠI LÝ:1 CHÍNH SÁCH CHUNG DÀNH CHO ĐẠI LÝ:1.1 1/ CHIẾT KHẤU MUA HÀNG ĐỊNH KỲ:1.2 2/ CHÍNH SÁCH GIÁ, BẢO VỆ GIÁ:1.2.1 Giá mua hàng:1.2.2 Bảo vệ khách hàng cho Đại lý:1.3 3/ HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC VÀ CÔNG NỢ:1.3.1 Hợp đồng nguyên tắc:1.3.2 Công nợ mua hàng:1.4 4/ ...