lewell.fi
TE3 Stick – vastuullista valmentamista ja valmentamisen tulevaisuutta
Liikkuvuuden merkitys ja sen kehittämisen tärkeys ymmärretään kyllä voimistelussa ja taitoluistelussa. Muussa treenaamisessa liikkuvuuden – tai ennemminkin sen puutteen – ajatellaan olevan stabiili tila, joka huomioidaan lähinnä rajoitteena. Liikkuvuuden merkityksen ajatellaan olevan ”