legoland.com.vn
Thị trường bất động sản Đà Nẵng năm 2019 sẽ lập kỷ lục mới?
Trong năm 2018 thị trường này cũng đã chứng kiến một vài đợt sốt ảo, tuy nhiên với "bàn tay sắt" của chính quyền địa phương, thị trường đã dần dần ổn định.