legoland.com.vn
Mua gom trái phép đất ven Đà Nẵng dựng nhà tạm chờ đền bù
- Biết được đất trong dự án gần giải phóng mặt bằng, bà Trang vẫn mua đất của người dân rồi xây dựng công trình lên đó, nhưng không thông qua chính quyền địa phương.