legoland.com.vn
Chủ tịch và giám đốc Alibaba bị bắt, người mua đứng ngồi không yên
Có người cho biết sẽ trình báo công an vì công ty hứa trả lại tiền nhưng chưa thực hiện, nay chủ tịch và giám đốc Alibaba bị bắt, họ không biết phải làm sao.