legoland.com.vn
Đà Nẵng kiến nghị Chính phủ gỡ khó cho các dự án bất động sản
Rà soát các dự án sai phạm theo kết luật thanh tra, nhưng Đà Nẵng chưa có hướng giải quyết khiến tốc độ tăng trưởng của thành phố chậm lại.