legoland.com.vn
9 Bước trong quy trình đền bù giải phóng mặt bằng theo luật
Theo luật đất đai 2013, quy trình đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư có những thay đổi. LEGOLAND chia sẻ cho các bạn những thông tin mới nhất về quy trình.