lawfox.nl
Arbitrage in IT-zaken
Steeds vaker wordt bij een geschil tussen zakelijke partijen gekozen voor arbitrage als alternatief voor een procedure bij de rechtbank. Zeker wanneer het een geschil betreft waarbij specialistische kennis nodig is, zoals in de IT of in de bouw. Partijen sluiten dan een arbitrageovereenkomst. Dit ka