laurierleweb.com
Nguyên nhân gợi ý quảng cáo trên Facebook khi tìm kiếm Google
Bây giờ, các dạng quảng cáo này có thể được đăng lên ngay lập tức hoặc sau một hoặc hai ngày bạn tra thông tin. Liệu Facebook đang theo dõi người dùng?