lanihale.vn
Huyết thanh hoa hồng Lani Hale (Rose Serum) - LANIHALE
Huyết thanh hoa hồng chứa Elastin và collagen có tác dụng: là hai loại protein hết sức quan trọng đối với cơ thể. Collagen chiếm 25% số protein trong cơ thể và chiếm 70% ở cấu trúc da và có hình dạng sợi nằm trong các mô liên kết có tác dụng như là một sợi dây nối các mô lại với nhau tạo sự