lab.info.vn
Tủ lạnh bảo quản vacxin âm sâu của Haier đạt chuẩn WHO
Tủ lạnh bảo quản vacxin âm sâu HBD-286 đạt tiêu chuẩn WHO với các vắcxin cần nhiệt độ bảo quản âm. Tủ lạnh bảo quản rất thuận tiện khi sử dụng và vệ sinh