lab.info.vn
Ống phát hiện nhanh khí 2-Pentenenitrile CH3CH2CH=CHCN Gastec 193
Ống phát hiện nhanh khí 2-Pentenenitrile CH3CH2CH=CHCN Gastec là dụng cụ phát hiện khí độc được sử dụng thay thế máy đo khí độc trong môi trường nguy hiểm