lab.info.vn
HYC-509TF Tủ bảo quản lạnh y tế 2-8oC IoT tích kiệm năng lượng
HYC-509TF Tủ bảo quản lạnh y tế 2-8oC IoT tích kiệm năng lượng, sử dụng máy nén biến tần, cửa panel, quản lý điều khiển trực tuyến, cảnh báo trực tuyến