lab.info.vn
HYC-390 tủ lạnh bảo quản thuốc 390 lít  của Haier  biomedical
HYC-390 tủ lạnh bảo quản thuốc 390 lít của Haier biomedical với data log nhiệt độ, cửa kính 2 lớp hút chân không có sấy kính, cửa tự động đóng