lab.info.vn
GT SONIC-T3 Bể rửa siêu âm 3 lít có gia nhiệt và cài đặt thời gian
GT SONIC-T3 Bể rửa siêu âm 3 lít có gia nhiệt và cài đặt thời gian là sản phẩm thể tích nhỏ với đầy đủ chức năng của dòng sản phẩm T serial của GTSONIC