lab.info.vn
DW-86W100 Tủ lạnh âm sâu âm 86oC thể tích 100 lít
DW-86W100 Tủ lạnh âm sâu âm 86oC thể tích 100 lít sử dụng để bảo quản nguyên liệu sinh học, tinh trùng, trứng tại nhiệt độ âm sâu.