lab.info.vn
DW-86L579BP Tủ lạnh âm sâu âm 86oC tự động biến đổi tần số
DW-86L579BP Tủ lạnh âm sâu âm 86oC tự động biến đổi tần số. Sản phẩm sử dụng tác nhân lanh là Hydrocarbon cho hiệu năng làm lạnh cao