lab.info.vn
DW-86L578ST Tủ lạnh âm sâu hai hệ thống lạnh độc lập
DW-86L578ST Tủ lạnh âm sâu hai hệ thống lạnh độc lập màn hinh touch screen có hệ thống lạnh TwinCool ULT bảo quản liên tục virus, mầm bệnh, hồng cầu