kstvietnam.com
Đầu cosse chốt - Công Ty TNHH K.S.Terminals Việt Nam
Đầu cosse chốt để đóng, chốt dây điện. Sử dụng nhựa cao cấp.