kozieglowy.com.pl
Zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla rodzin wielodzietnych
Z dniem 1 października 2019 r. wchodzą w życie przepisy Uchwały nr XLVII/247/2019 z dnia 8 lipca 2019 r. Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczącego rodzin w