kozieglowy.com.pl
Usunięcie drzew
Zgodnie z wymogami znowelizowanej Ustawy o Ochronie Przyrody z dn. 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880) Spółdzielnia Mieszkaniowa im. 23 Lutego w Koziegłowach podaje do publicznej wiadomości, że złoży wniosek do Wójta Gminy Czerwonak o wydanie pozwolenia na usunięcie drzew