kosmiczneujawnienie.com
Alien Mind - Rozdział 23
Rozdział 23: Dalsze niebezpieczeństwa używania elektrograwitacji Istnieją dowody na to, że nadużywanie elektrograwitacji (link tutaj) (czyli pewnego rodzaju sztucznej grawitacji) może posiadać szkodliwe efekty uboczne. Zagrożenia te spowodowane są ze względu na ∆t, czyli na przyśpieszanie czasu spowodowane przez fakt pożyczania przez elektrograwitację oraz magnetograwitację ogromnej ilości energii z pustej przestrzeni po to, aby możliwe