kosmiczneujawnienie.com
Ekonomia
Poniższy teks został przetłumaczony ze strony thrivemovement.com. Temat ekonomii został tutaj tylko ogólnie nakreślony, aby zaakcentować najważniejsze niebezpieczeństwa oraz ewentualne korzyści tego sektora. W części dalszej skoncentrujemy się na kolejnych sektorach opisywanych na stronie źródłowej, które również mają ogromny wpływ na nasze życie codzienne. Wizja dla Sektora Ekonomicznego: Prosperująca ludzkość na zdrowej planecie prawdziwie wolna w