koohenoor.net
مدارک مورد نیاز برای ویزای تحصیلی کانادا
کشور کانادا از جمله کشورهایی است که سالانه افراد زیادی را برای ادامه تحصیل به خود جذب می کند. اما به طور کلی قانونی که برای ورود به هر کشور وجود دارد این است که افرادی