kinhbacweb.com
Chính sách tiền lương, BHXH, BHYT người lao động nên biết
Từ 1-1-2019, nhiều chính sách về lương hưu và BHXH sẽ chính thức có hiệu lực. Mới đây, Ban Quan hệ lao động, Tổng LĐLĐ Việt Nam lưu ý một số điểm mới để người lao động biết để giám sát quyền lợi. Tiền lương hưu với lao động nam nghỉ hưu vào năm 2019