kimthuset.net.vn
Chống sét lan truyền DM112 IT3 NPE - Thiết Bị Chống Sét Lan Truyền
Chống sét lan truyền DM112 IT3 NPE Thiết bị chống sét nguồn AC, phù hợp cho các kiểu cấu trúc hệ thống lưới điện TN, TT (cho model có +NPE).