kimthuset.net.vn
Bộ đếm sét SIGMA 600920 - Thanh Minh Phương Co.Ltd
Tiêu chuẩn : IP 67 lắp ngoài trời- Phát hiện dòng sét : 2-200 kA- Màn hình hiển thị với 6 chữ số- Dễ dàng lắp đặt Không yêu cầu bất kỳ nguồn điện bên ngoài