kimthuset.net.vn
Bộ đếm sét INGESCO CDR-Universal - Thanh Minh Phương Co.Ltd
Bộ đếm sét INGESCO CDR-Universal - Tiêu chuẩn : IP 67 lắp ngoài trời.- Phát hiện dòng sét : 2-200 kA- Màn hình hiển thị với 6 chữ số