kimthuset.net.vn
Hộp kiểm tra tiếp địa hỗ trợ chống sét - Thanh Minh Phương Co.Ltd
Hộp kiểm tra tiếp địa là chiếc hộp bằng inox đặc trưng được dùng chống sét giúp việc đo đạc điện trở an toàn trước khi hệ thống được vận hành.