kiemtoancalico.com
Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế và nộp thuế giá trị gia tăng là khi nào?
Xem ngay để biết thời hạn nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng, và nộp thuế căn cứ theo các thông tư được ban hành và quy định bởi Bộ Tài chính