kesieuthipth.com
Ý TƯỞNG KINH DOANH KỆ SIÊU THỊ BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU?
Ngày nay với xu thế hội nhập và phát triển, các siêu thị, siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi dần thay thế cho chợ truyền thống.