kesieuthipth.com
MÓC TREO CHÉN DĨA | PTH Vina
Được sản xuất bởi công ty PTH Vina. Dùng để treo chén dĩa trong siêu thị. Móc dược treo lên trên các kệ bởi hệ thống thanh bar.