kesieuthipth.com
KỆ  SẮT V LỖ 1000x1800x500 5 TẦNG
Sản phẩm được cung cấp bởi công ty TNHH PTH Vina. Kệ sắt v lỗ 1000x1800x500 5 tầng được dùng trong nhà kho, cửa hàng.Ngoài ra còn được dùng đ