kesieuthipth.com
KỆ  SẮT V LỖ 1000x1800x400 5 TẦNG | PTH Vina
Sản phẩm được cung cấp bởi công ty TNHH PTH Vina. Kệ sắt V lỗ 5 tầng được dùng trong nhà kho, cửa hàng.Ngoài ra còn được dùng để lưu trữ hồ s