kesieuthipth.com
KỆ  SẮT V LỖ 1000x1600x400 4 TẦNG
Sản phẩm được cung cấp bởi công ty TNHH PTH Vina. Kệ sắt V lỗ 4 tầng được dùng trong nhà kho, cửa hàng.Ngoài ra còn được dùng để lưu trữ hồ s