kesieuthipth.com
GIẤY IN NHIỆT K57
Khổ giấy có chiều rộng bằng 57mm được đóng gói thành từng cuộn. đường kính mỗi cuộn 45mm.Giấy được bọc bởi màng chống ẩm, bảo quản được trong thời gian lâu dài.Giấy chất lượng tốt, đảm bảo in rõ nét