kartarpur.com.pk
Sidhu accepts Khan's invitation to Kartarpur Corridor inauguration
Navjot Singh Sidhu accepts Imran Khan's invitation to Kartarpur Corridor inauguration ceremony Sidhu