karenddl.com
قفل دیجیتالی یال مدل Zen-R رمزی و کارتی با مغزی ضد سرقت
دسترسی توسط رمز و کارت دارای بدنه ضد حریق جلوگیری از لو رفتن رمز با تابع خیالی مغزی هوشمند با استاندارد جهانی DIN