karenddl.com
قفل دیجیتال کمدی میلر مدل MI-1200
دسترسی توسط رمز و مگنت استفاده برای درب کمدها دارای دو حالت شخصی و موقت دارای آلارم هشدار امنیتی