karenddl.com
اهمیت استفاده از رمز admin در دستگیره امنیتی هوشمند
رمز admin (رمز ادمین یا رمز مادر) مکانیزمی است که جهت حفظ اطلاعات کاربر و افزایش امنیت دستگیره امنیتی هوشمند مورد استفاده قرار می گیرد. معمولا این نوع رمز پس از فعالسازی