karenddl.com
معرفی برندهای قفل کارتی شرکت کارن
قفل کارتی قفل کارتی محصولی است که علاوه بر رمز عبوری، با استفاده از کارت نیز می توان آن را باز نمود. با استفاده از این نوع قفل ها نیازی به استفاده و حمل پردردسر کلیدهای