karenddl.com
ضرورت استفاده از قفل کارتی RFID در هتل ها
قفل کارتی RFID قفل کارتی RFID نوعی قفل الکترونیکی می باشد که بر اساس شناسایی فرکانس رادیویی کارت می توان به آن دسترسی یافت و درب را باز نمود. این نوع قفل ها دارای مزایای بس