karenddl.com
قفل درب دیجیتال با امکان تشخیص چهره، آینده نزدیک است
قفل درب دیجیتال درب تشخیص چهره فناوری های هوشمند در چند سال گذشته رشد چشمگیری داشته و استقبال از آن ها روز به روز در حال افزایش می باشد. هدف بسیاری از تولیدکنندگان، ای