karenddl.com
قفل الکترونیکی بلوتوثی
قفل الکترونیکی بلوتوثی با استفاده از “نوک”، قفل الکترونیکی بلوتوثی، روشی ساده برای قفل کردن و باز کردن اشیا با ارزش خود در اختیار داشته و دیگر نگران گم کردن و یا فرا