karenddl.com
چرا باید قفل دیجیتال را جایگزین قفل های قدیمی و معمولی نمود؟
قفل دیجیتال قفل دیجیتال وسیله ای است که می توان آن را توسط رمز، کارت، اثر انگشت و یا سیستم های مجهز به بلوتوث و WiFi کنترل نمود. جایگزینی قفل های معمولی با قفل های دیجیتا