karenddl.com
باز شدن قفل هوشمند با صدای افراد
باز شدن قفل هوشمند با صدای افراد این شرکت از خوشنام های صنعت امنیت است و جدیدا قفل دیجیتال درب Sense را در رویداد CES 2015 معرفی کرده است. این محصول با چهار باتری سایز AA عمل م