karenddl.com
اثرانگشت
اثرانگشت تصور کنید یک مشخصه ظاهری دارید که شما را از سایر انسان ­های کره زمین متمایز می­ کند. حال هر جایی که بروید بدون اینکه سوالی از شما پرسیده شود براحتی و به سرعت