kaninhjelpenbergen.no
Vest
Vest er en liten gutt som er født helt i slutten av 2016. Han er fortsatt ganske ung og har hele livet sitt foran seg. Han er litt skeptisk til mennesker han ikke kjenner, men så lenge han får tid til å bli kjent med deg er han en herlig liten tass! Ved spørsmål eller interesse for Vest, se